Suomen Talouskasvatusseura ry

Suomalaisia talouskasvatuslinkkejä

suomeksi | på svenska | in English

Alla suomalaisia talouskasvatukseen liittyviä linkkejä. Ota yhteyttä Raimo Partaseen, raimo.partanen@welho.com, jos linkkejä tarvitaan lisätä tai muuttaa.

Some rights reserved by GustavoG

60. Itsensäjohtaminen - on johtamisen vaikein laji?:

 http://personal.inet.fi/koti/seanhype/peilatut/kimpassa/itsejohtaminen.htm

159. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry - In English:

 http://www.tieke.fi/ 

160. The Finnish-Institute in London - About us:

 http://www.finnish-institute.org.uk/

164. TAT-ryhmä:

 http://www.tat.fi/ 

154. Employment and Economic Development Centre:

 http://www.te-keskus.fi/Public/?area=7580&lang=2&PresLanId=2

155. Suomen Yrittäjät

 http://www.yrittajat.fi/ 

168. Suomen elinkeinovaltuuskunta:

 http://www.eva.fi/ 

225.SNKK ry / JCI Finland - Home:

 http://www.jci.fi/  

256. Contemporary marginalization and exclusion of young people - whos reality counts:

 http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Nuoriso/nuorisoasiain_neuvottelukunta/julkaisut/muut_tutkimukset/Marginalization.pdf

 

 

258. Suomen Virtuaaliyliopisto/ajankohtaista  :

 http://www.virtuaaliyliopisto.fi/vy_ajankohtaista_nyt_fin.asp

272. Design District Helsinki:

 http://www.designdistrict.fi/design_district

282. Finplan.com - Personal Finance and Financial Planning:

 http://www.finplan.com/finplan/index.asp

291. Creative Finland:

 http://www.creativefinland.fi/

292. Finnish Business & Society ry (FiBS):

 http://www.fibsry.fi/

293. Nuorisoasuntoliitto - Nuorisoasuntoliitto:

 http://www.nuorisoasuntoliitto.fi/sivut/sivu.php?artikkeli_id=595

298. QPR Software - Tuloskorttiratkaisut:

 http://www.qpr.fi/tuloskorttiratkaisut.html?gclid=CPTP6vmikZMCFQweuwodwi0Xjg

 

 

300. Suomen Kuluttajaliitto: Valtti - tietosuora nuoren talouteen:

 http://www.kuluttajaliitto.fi/valtti_suomeksi

302. Pankkikriisin pitkä varjo | yle.fi:

 http://ohjelmat.yle.fi/ykkosdokumentti/pankkikriisin_pitka_varjo

Välittävä johtaminen: vuoropuhelua sidosryhmien kanssa:

 http://ejbo.jyu.fi/articles/0801_2.html

315. Omatuntotalous ajaa itsekkyyden ohi:

 http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2008/02/608993

320. Poliitikot pahentavat pankkikriisejä (Taloussanomat):

 http://www.taloussanomat.fi/ajatukset/2008/04/16/poliitikot-pahentavat-pankkikriiseja/200810383/145?rss=4

321. Noste-ohjelma - Sivusto:

 http://www.noste-ohjelma.fi/fin/sivusto.asp?T=1&R=471

331. Learning by doing - Suomen 4H-liitto ry.:

 http://www.4h.fi/

368. Frontpage - Kuluttajavirasto:

 http://www.kuluttajavirasto.fi/

392. Enemmän eurosta:

 http://www.euro.fi/

395. Suomen Kuluttajaliitto :: Valtti:

 http://www.kuluttajaliitto.fi/valtti

396. VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA:

 http://www.fine.fi/index.php

398. Kuluttajatutkimuskeskus

 http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/

399. Kuluttajat:

 http://www.kuluttajat-konsumenterna.fi/

404. Pölli tästä:

 http://pollitasta.fi/?gclid=CJ-yu8n3tJICFQoMuwodywITOA

405. Tienaa autollasi:

 http://www.tienaaautollasi.fi/

406. Suomen Yrittäjät - Hyvinvoiva Suomi 2011:

 http://www.yrittajat.fi/

407. Suomen Pienyrittäjät Ry:

 http://www.pienyrittajat.fi/

408. Finvera:

 http://www.finnvera.fi/

409. Suomen Yrittäjät - Nuori yrittäjyys:

 http://www.yrittajat.fi/

411. Yhdessä Tehdään Yrityksiä:

 http://www.nuoriyrittaja.fi/

412. Adulta

 http://www.adulta.fi/

417. Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö OTUS:

 http://www.otus.fi/

471. Verkostoidu:

 http://www.creo.fi/

474. Yritystä stadiin! Helsingin Yrittäjät:

 http://www.yritystastadiin.fi/ilmoittaudu

482. Suomen Yrittäjät - Hyvinvoiva Suomi 2011:

 http://www.yrittajat.fi/

 

 

494. E-Commerce Finland (ECF):

 http://www.ecf.fi/

527. Nuori Yrittäjyys - opi tekemällä:

 http://www.nuoriyrittajyys.fi/

 

 

552. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu:

 http://www.hse.fi/

576. Suomen pankkiyhdistys:

 http://www.pankkiyhdistys.fi/

598: Koulutus&Opetus uutisia:

 http://www.ilab.fi/cgi-bin/forum/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=KOULUTUS-OPETUS&number=5&DaysPrune=

599: Nuorten Akatemia:

 http://www.nuortenakatemia.fi/etusivu

600. Lapset ja Perheet uutisia:

 http://www.ilab.fi/cgi-bin/forum/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=LAPSET+JA+PERHEET&number=6&DaysPrune=60&LastLogin=

602. VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA:

 http://www.fine.fi/

603. FINVA:

 http://www.finva.fi/finva/esittelyt.htm

607. Koulurauha julistus yms.:

 http://www.koulurauha.fi/

 

 

656. Strategiatyökalu kunnille:

 http://www.laaninhallitus.fi/lh/ita/home.nsf/files/E780344BBE4523FBC22574CF00464ECC/$file/Lasten%20ja%20nuorten%20hyvinvointisuunnitelman%20strategiatyokalu.pdf

Ja myös:

 http://www.intermin.fi/lh/oulu/bulletin.nsf/bydate/F926B5864CFD2611C22574D60046B110/$file/Kemppinen1.pdf

657.Tehokkaampaa taloustiedon koulutusta :

 http://www.porssisaatio.fi/artikkelit/tehokkaampaa-taloustiedon-koulutusta

658:  Talous -ja velkaneuvonnan arviointi:

 http://www.tem.fi/files/21927/TEM_8_09_nettiin.pdf

659: Takuusäätiö- Suomalaiset eivät enää pidä tavoitteenaan velattomuutta:

 http://www.takuu-saatio.fi/index.php?module_id=47&news_id=44

660: Kuluttajaliitto- Taloustietoa tarvitaan:

 http://www.kuluttajaliitto.fi/index.phtml?s=363

662: Pörssisäätiö - tehokkaampaa taloustiedon koulutusta:

 http://www.porssisaatio.fi/artikkelit/tehokkaampaa-taloustiedon-koulutusta 

663. Mobiilimaksaminen voi hämärtää rahan  arvoa ( Hight Tech Forum):

 http://www.hightechforum.fi/index.cfm?j=784806 

665. Kuluttajavirasto talouskasvatuksesta:

 http://www.kuluttajavirasto.fi/File/01c75a72-291e-40bd-a456-62deddd6fe1a/0804_julkaisusarja.pdf 

666. Opettajat täydentävät taloustiedon tuntemustaan ( Pörssisäätiö):

 http://www.porssisaatio.fi/artikkelit/opettajat-taydentavat-taloustiedon-tuntemustaan 

667. Opetusministeriö talouskasvatuksesta:

 http://www.om.fi/Satelliteblobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&SSURIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&blobkey=id&blobheadervalue1=inline

668. Hallituksen esitykset talouskasvatuksesta:

 http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2005/20050141 

669. Yhteiskuvä lehti-Lapsi ja raha ja talouskasvatus:

 http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/perhe_koti/kodin_talous/lapsi_ja_raha_talouskasvat/fi_FI/lapsi_ja_raha_talouskasvatus/  

670. Uusi Suomi - Temu  Lehtinen- Talouskasvatus peruskouluun:

 http://teemulahtinen.blogit.uusisuomi.fi/2008/09/03/talouskasvatusta-peruskouluun 

671. Asiakastieto - talouskasvatus:

 http://www.asiakastieto.fi/luottoriski/j_ll_hakutulosartikkeli.jsp?l1=6&l2=1&v=2001&A=359 

672. Eduskunta-talouskasvatus:

 http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_286_2008_p.shtml 

673. Työ ja elinkeinoministeriö ja talouskasvatus:

 http://www.tem.fi/files/19297/pktalhal27_3_081.pdf 

675. MTV3- Maikkari, Koulujen talouskasvatusta yrietään tehostaa:

 http://www.mtv3.fi/uutiset/arkisto.shtml/arkistot/kotimaa/2004/07/304749 

705. Samat verkostot aivoissa käsittelevät tuttuja ja juuri opittuja sanoja:

 http://www.verkkouutiset.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=10286:samat-verkostot-aivoissa-kaesittelevaet-tuttuja-ja-juuri-opittuja-sanoja&catid=5:tiede&Itemid=7

707. Tulevaisuuden elinvoimainen Suomi:

 http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2006/tietoyhteiskuntaneuvosto/elinvoimainen-suomi/fi.pdf

711. Tietämyksen hallinta ja aineeton  pääoma:

 http://www.tut.fi/units/tuta/tita/2006-2007/TITA-1100/Luennot/210906.pdf

712. Avauksia tietämyksen hallintaan:

 http://www.kansalaisfoorumi.fi/sivu.php?artikkeli_id=82

713. Helmiä kalastamassa, avauksia tietämyksen hallintaan:

 http://www.eduskunta.fi/fakta/vk/tuv/km/TuV_KMkalvot.pdf

714. Verkko-oppiminen ja tietämyksen hallinta:

 http://www.uta.fi/~tt77907/ipopp/

718.Tietopankki työnantajille ja osatyökykyisille työnhakijoille:

 http://www.takaisintoimeen.fi/ 

720. Sony haastoi Kindlen - iLab:

 http://www.ilab.fi/forum/Forum1/HTML/000121.html

724. Nokian puhelimilla voi pian maksaa:

 http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2009/08/nokian_puhelimilla_voi_pian_maksaa_956661.html

728.Väitös: Koulujen opetussuunnitelma laahaa ajastaan jäljessä:

 http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/V%C3%A4it%C3%B6s+Koulujen+opetussuunnitelma+laahaa+ajastaan+j%C3%A4ljess%C3%A4/1135248858155 

787.Apple - Education - Teachers & Professors - Mobile Learning:

 http://www.google.fi/search?q=Apple+Education+Solutions&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fi:official&client=firefox-a

810. Apua peliongelmaisille, Pelivoimapiiri:

 http://www.peluuri.fi/ajankohtaista/pelivoimapiiri_-_tukea_tekstiviesteilla_haku_vertaisryhmiin_alkanut/

841. Suomen Lontoon Instituutti:

 http://www.finnish-institute.org.uk

841. Suomalainen asiantuntijayritys Yatta:

 http://www.yatta.fi/

853. Sosiaalinen media opetuksessa:

 http://blogi.sosiaalinenmediaopetuksessa.fi/feeds/posts/default

854. Rajaton oppiminen - Boundless learning:

 http://www.haaga-helia.fi/fi/alumni/tapahtumat/rajaton-oppiminen-boundless-learning/view

867. Oppimisen laatukriteerit, OM:

 http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2009/06/Laatukriteerit.html?lang=fi&extra_locale=fi

868. Ohjaava ja valmistava koulutus, OM:

 http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2009/06/Ammattistartti.html?lang=fi&extra_locale=fi

869: Hallituksen esitys perusopetuslain muuttamisesta:

 http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2009/06/Erityisopetus.html?lang=fi&extra_locale=fi

870: Koulutusosaamisesta vientituote OM+Finpron Future Learning Finland:

 http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2009/07/koulutusosaamisesta_vientituote.html?lang=fi&extra_locale=fi

877. Sivistysfoorum-SIFO:

 http://www.kokoomus.fi/aate/ohjelmatyo/ohjelmatyon_verkostot/osaaminen_ja_sivistys/parasta_nyt/

885. Liito - Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen 2006-2010:

 http://akseli.tekes.fi/opencms/opencms/OhjelmaPortaali/ohjelmat/Luotsi/fi/etusivu.html

887.MILJOONARAHOITUS TEKNOLOGIAN OPETUSKÄYTÖN TUTKIMUKSELLE:

 http://www.cicero.fi/sivut2/news_OPTEK_hanke.html  ja  http://www.cicero.fi/sivut2/projects_OPTEK_fi.html

CICERO Learning -verkoston järjestämä Video in research on learning and education:

 http://www.helsinkisummerschool.fi/home/index

890. Oppiva mieli ja aivot -kongressi:

 http://www.cicero.fi/sivut2/events_Learning_Mind_Brain_Conference.html

891. Monitieteinen kognition tutkimus luonnollisissa ympäristöissä -seminaari: Lisätietoja:

 http://www.cicero.fi/sivut2/events_Cognition_Seminar.html

892. SUBSTANTIAL FUNDING FOR THE RESEARCH OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY:

 http://www.cicero.fi/sivut2/projects_OPTEK_en.html

893. CICERO'S FIRST HELSINKI SUMMER SCHOOL COURSE WAS A SUCCESS CICERO Learning Network's Video in research on learning and education course:

 http://www.helsinkisummerschool.fi/home/index

894. Mind and Brain Conference:

 http://www.cicero.fi/sivut2/events_Learning_Mind_Brain_Conference.html

898. Yhteiskunnallinen yrittäjyys muutoksen välineenä,Maailman muuttajat:

 http://www.finnish-institute.org.uk/society-blog/

931. Netra - Valtionhallinnon internetraportointi:

 http://www.netra.fi/cognos8/cgi- bin/cognosisapi.dll?b_action=xts.run&m=portal/cc.xts&gohome=

932. Ideakone Oy:

 http://www.ideakone.fi/

937. Julkiset palvelut yhdestä osoitteesta- Suomi.fi:

 http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/

942. Suomi.fi - Työ ja eläkkeet:

 http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/aiheet/tyo_ja_elakkeet/index.html

943. Suomi.fi - Opetus ja koulutus:

 http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/aiheet/opetus_ja_koulutus/index.html

965. IPHONE-MARKKINOINTI – brändi ja markkinointi iPhonessa:

 http://www.asml.fi/iphone

1000. Sosialinen media oppimisen tukena:

 http://www.sometu.fi/forum/topics/call-for-papers-silmaet-auki

1003. Koulu Wiki:

 http://www.kouluwiki.fi/wiki/Etusivu

1977. Ajantieto Oy,Suomen johtava taloushallintoa koskevien ajankohtaiskoulutusten tuottaja:

 http://www.ajantieto.fi/yritys.asp

1978.Talousosaaja lehti:

 http://www.ajantieto.fi/talousosaaja_209/

1979. Rahalaskuri:

 http://rahalaskuri.fi/liity

1987. Otaniemi International Innovation Centre:

 http://www.tkk.fi/en/about_tkk/contact/administration/otaniemi_international_innovation_centre/

1989.Sitra, Suomen elinvoiman lähteet:

 http://www.elinvoimanlahteet.fi/

1996. Sosiaalinen media oppimisen tukena:

 http://www.sometu.fi/group/itk2010

2000. Pankkia ei tarvitse päästää uudestaan kukkarolle:

 http://www.taloussanomat.fi/asuminen/2009/09/25/pankkia-ei-tarvitse-paastaa-uudestaan-kukkarolle/200920727/139

2009. Tervetuloa vaikuttamaan omaan elämääsi. Life Coatching:

 http://www.lifecoach.fi/

2010. Helsinki Education and Research Area (HERA):

 http://www.hera.fi/

2011. Studying in Helsinki:

 http://www.studyinhelsinki.fi/

2024. Britannian pankit voidaan velvoittaa lainaamaan köyhille:

 http://www.hs.fi/talous/artikkeli/Britannian%20pankit%20voidaan%20velvoittaa%20lainaamaan%20k%C3%B6yhille/1135249804684

2032, Foresight, Kansallinen ennakointiverkosto, Tietoyhteiskuntaa pukkaa!:

 http://www.foresight.fi/2009/10/07/tietoyhteiskuntaa-pukkaa/

2034. Amazon tuo Kindle-lukulaitteen Suomeen:

 http://www.hs.fi/talous/artikkeli/Amazon%20tuo%20Kindle-lukulaitteen%20Suomeen/1135249864047-

2036. eReading hankeet Suomessa:

 http://www.vkl.fi/ajankohtaista/mediayritykset_tarjoavat_yhdessa_sisaltoa_sahkoisiin_lukulaitteisiin.html  

2037. Koko Suomen Steinerkasvatuksen ja - koulutuksen sivut:

 http://steinerkoulu.fi/index.php?page=etusivu

 

 

2052: Scholarships:

 http://www.finaid.org/scholarships/

2058: Sosialinen  media oppimisen tukena:

 http://www.avoinvirta.fi/

2059: Miten miljoonia huijataan – Kari Nars:

 http://www.kirjavideo.fi/kirjailijat/kari-nars/miten-miljoonia-huijataan/

2063: Creative Agency Bolder Helsinki:

 http://www.hse.fi/FI/services/career/arena/arenaonline/aol_bolder.htm

2065: Finn Watch:

 http://www.finnwatch.org/

2071: MIND on kansallinen hanke, joka ensi vaiheessa synnyttää Aalto Yliopiston ytimen ympärille prototyypin maailmanluokan innovaatiokoneistosta:

 http://www.mindspace.fi/

2080: Webinaari: Miten syntyy sosiaalisen median strategia:

 http://blogit.yle.fi/aalto/webinaari-miten-syntyy-sosiaalisen-median-strategia

2082: Positiivinen Talousuutinen:

 http://www.positiivinentalousuutinen.fi/uutiset/

2091: Talous- ja velkaneuvonta:

 http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/velkaneuvo.aspx

2097: Onlineseminaari sosiaalisesta mediasta opiskelussa (7 X 1 h):

 http://video.uku.fi/virtukampus

2139: Kasvufoorumi 09 -seminaari: Suomen ohjelmistoala etenee mestaruussarjaan:

 http://www.ohjelmistoyrittajat.fi/toiminta/kasvufoorumi09/kasvufoorumin-seminaari-10-11-2009/  - In English:

2143: Oravanpesä Projekti:

 http://www.oravanpesaprojekti.fi/etusivu/

2144: Osaamisen ja sivistyksen verkosto:

 http://www.kokoomus.fi/aate/ohjelmatyo/ohjelmatyon_verkostot/osaaminen_ja_sivistys/

2164: Tervetuloa Owelan Mobideas-projektiin!:

 http://owela.vtt.fi/mobideas/briefing/  - Mobideas-projekti on osa kansainvälistä ITEI-tutkimusprojektia (http://itei.vtt.fi/ ), jossa tutkitaan mm. käyttäjien osallistumista ohjelmistosovellusten innovointiin.

2177: TIEKE, 54. Bisnestreffit: Johdosta haaste 11.12.2009:

 http://www.tieke.fi/?x11635=27365

2179: Matkatarina Winference - löytöretkeltä "Suomen sekä suomalaisten yritysten ja organisaatioiden tulevaisuuden menestystekijöihin"!:

 http://www.dazzle.fi/winference_matkatarina.html

2180: Acting with Systems Intelligence by Luoma & al. Helsinki Uni of Tech. Nov. 2009, -via Esko Kilpi:

 http://www.sal.hut.fi/Publications/pdf-files/mluo09.pdf

2184: Digitase:

 http://www.automaattitilit.fi/

2189: Eetos ry.:

 http://org.utu.fi/yhd/eetos/

2191: Finnish Institute for Educational Research:

 http://ktl.jyu.fi/

2192: Finnish Institute for Educational Research, International cooperation:

 

2195:  EVA Raportti Nykyaikaa etsimässä:

 http://www.eva.fi/index.php?m=2&show=422  http://www.eva.fi/files/2573_nykyaikaa_etsimassa.pdf

2216: YLE Opettaja TV:

 http://opettajatv.yle.fi/

2222: Monkey Business, "Intohimo ja rohkeus syntyy rakastavasta yhteisöstä." :

 http://www.banana.fi/  - http://www.facebook.com/profile.php?id=642105765&ref=ts#/pages/Monkey-Business/34489254526?v=info&ref=mf

2244: Yhdessä Elämään:

 http://www.yhdessaelamaan.fi/index2.php3?file=tekstit/yhteystiedot.html

2246: Media Lab Helsinki:

 http://mlab.taik.fi/  - in facebook:

2249: Korkeakoulututkimuksen seura ry. - Consortium of Higher Education Researchers in Finland:

 http://ktl.jyu.fi/ktl/cherif  - in facebook:

2251: Talousmatematiikkaa:

 http://www02.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/manmath/Kokonaisuudet/Llsyventava/talous/talous.html 

2252: Talousmatematiikka (MAB7):

 http://opettajatv.yle.fi/teemat/aine/14/80

2154: Enemmän euroista - talousmatematiikkaa:

 http://luma.blogit.fi/enemman-euroista-talousmatematiikkaa/

2156: Laskentatoimi ja sen suhde lähiaineisiin:

 http://www.tritonia.fi/vanha/ov/tsalmi/luku2.htm

2158: SBB - Solutions for Business and Brains Oy, Koulutus - talous, luovuus, oppiminen:

 http://www.sbb.fi/koulutus.html

2157: Perheen  raha-asiat, Kuluttajavirasto:

 http://www.kuluttajavirasto.fi/File/1d30b54e-1a45-4bd7-95c1-bb9ccd188385/Yksityistalouden+opas.pdf

2161: Home Economics Conference in Finland:

 http://www.helsinki.fi/kktl/english/Turkki_Main%20Publications%20and%20Presentations%201998-2007.pdf

2166: Lapsi ja raha: talouskasvatus:

 http://www.yhteishyva.fi/asuminen_remontointi/kodin_talous/lapsi_ja_raha_talouskasvat/fi_FI/lapsi_ja_raha_talouskasvatus/

2167: Taloudenhallinnan neuvottelukunta:

 http://www.oph.fi/download/121480_Taloudenhallinnan_neuvottelukunta.pdf

2168: Perheelliset.fi/ Talouskasvatusta alakouluun?:

 http://www.perheelliset.fi/2010/03/talouskasvatusta-alakouluun/

2169: Kannanotto perusopetuksen tuntijakoon: talouskasvatuksen lisääminen välttämätöntä:

 http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/tiedotteet/kuluttajaviraston-tiedotteet/kannanotto-perusopetuksen-tuntijakoon-talouskasvatuksen-lisaaminen-valttamatonta

2170: Kotitalouksien velkaongelmien nykytila ja kehitys :

 http://www.optula.om.fi/45933.htm

2171: Tuomas Enbuske/ Tarvitaanko koulussa talousopetusta?:

 http://blogit.yleradio1.yle.fi/tuomasenbuske/tarvitaankokoulussatalousoppia

2172: Internetsivut peruskoulujen talousopetukseen:

 http://www.vantaa.fi/i_perusdokumentti.asp?path=1

2173: Talousosaaminen:

 http://www.talousosaaminen.fi

2174: Taloustaitoa esikoululaisille:

 http://www.talousosaaminen.fi/preschool.aspx?top=none&lang=fi

2175: Taloustaitoa alakoulussa:

 http://www.talousosaaminen.fi/primary.aspx?top=none&lang=fi

2176: Taloustaito yläkoulussa:

 http://www.talousosaaminen.fi/secondary.aspx?top=none&lang=fi

2178: Control Your Money:

 http://www.controlyourmoney.fi/?primary

2179: Janne Kurtakko/Talouskasvatusta ja sivitystä pitää edistää harkitusti:

 http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/viewFile/462/389

2181: Talouskasvatusta vaaditaan alaluokkien opetukseen:

 http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2010/02/talouskasvatusta_vaaditaan_alaluokkien_opetukseen_1462708.html?origin=rss

2182: Kannanotto perusopetuksen tuntijakoon: talouskasvatuksen lisääminen välttämätöntä:

 http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/tiedotteet-08/kuluttajaviraston-tiedotteet/kannanotto-perusopetuksen-tuntijakoon-talouskasvatuksen-lisaaminen-valttamatonta

Velkahallintaohjelmaosa 2:

 http://www.om.fi/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&SSURIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&blobkey=id&blobheadervalue1=inline

2184: Teemu Lahtinen/ Uusi Suomi: Talouskasvatusta peruskouluun:

 http://teemulahtinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2008/09/03/talouskasvatusta-peruskouluun

2185: Nuorten talous tasapainoon taloustietoa lisäämällä:

 http://www.kymensanomat.fi/Talous---Talousuutiset/2009/11/25/Nuorten+talous+tasapainoon+taloustietoa+lis%C3%A4%C3%A4m%C3%A4ll%C3%A4/200938051140/8

2185: Suomen Kuluttajaliitto- linkkejä:

 http://www.kuluttajaliitto.fi/index.phtml?s=366

2186: Talouskasvatusta vaaditaan alaluokkien opetukseen:

 http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2010/02/talouskasvatusta_vaaditaan_alaluokkien_opetukseen_1462708.html

2187: Ratkaisuehdotuksia opimtolainaongelmiin:

 http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2001/liitteet/opm_524_opintolainojentakausvastuu.pdf

2188: Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta:

 http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2005/20050141

2189: Opettajat janoavat taloustietoa:

 http://www.porssisaatio.fi/artikkelit/opettajat-janoavat-taloustietoa

2190: Kainuun Sanomat / Ohjausta saatava jo ennen kierrettä:

 http://www.kainuunsanomat.fi/cs/Satellite/Paakirjoitukset/1194626218643/artikkeli/Satellite?c=Page&childpagename=KSA_newssite%2FAMFeedbackForm&cid=1192553151517&p=1192553151517&pagename=KSAWrapper

2192: Talous- ja velkaneuvonnan arviointi:

 http://www.tem.fi/files/21927/TEM_8_09_nettiin.pdf

2193: Tuomas Enbuske / Tarvitaanko koulussa talousopetusta?:

 http://blogit.yleradio1.yle.fi/tuomasenbuske/tarvitaankokoulussatalousoppia

2194: Taloustieteen laitos:

 http://www.mm.helsinki.fi/mmtal/ke/numerojarj.opinn.html

2195: Riskiasiakkaiden identifiointi :

 http://www.mm.helsinki.fi/mmtal/ke/numerojarj.opinn.html

2196: Kuluttajaliitto, Talousaapinen:

 http://www.kuluttajaliitto.fi/index.phtml?s=364

2197: Opetus-ja Kulttuuriministeriö / Ratkaisuehdotuksia opintolainaongelmiin - takausvastuutyöryhmän muistio:

 http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2001/ratkaisuehdotuksia_opintolainaongelmiin_-_takausvastuutyoryhman_

2198: Kuluttajakasvatus:

 http://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/aihekokonaisuudet/osallistuva_kansalaisuus_ja_yrittajyys/aktiivinen_kansalaisuus/kuukausiteemat/huhtikuu_valistunut_kuluttaja_ja_lahiymparisto/kuluttajakasvatus